Geschiedenis

In het voorjaar van 2012 opende Tea Time de deuren van ‘de witte villa’, een huis met een verhaal dat teruggaat tot de tweede helft van de negentiende eeuw.

Het oudste gedeelte van het huis, daar waar u nu de receptie en winkel van Tea Time vindt, werd vroeger bewoond door de onderwijzer van de school in Echten. Als u wilt, kunt u nog een wandeling maken in de voetsporen van de vroegere onderwijzers, die vanaf hun woning via het ‘meisterspadtien’ naar het (inmiddels afgebroken) schooltje liepen. De onderwijzerswoning en omliggende grond waren in eigendom van de bewoners van Huize Echten, de familie Van Holthe tot Echten.

De villa werd gebouwd in 1914 voor Anne Willem van Holthe tot Echten, zoon van de toenmalige bewoners van Huize Echten, en zijn aanstaande vrouw Emilie Adrienne Greven. Het pand verrees aan de voorzijde van de – destijds niet meer bewoonde – onderwijzerswoning. Anne Willem en Emilie bewoonden de villa met hun drie kinderen, totdat zij in 1947 verhuisden naar ‘Huize Echten’.

De naam ‘witte villa’ dateert uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw toen een andere tak van de familie hier zijn intrek had genomen. Het huis had flink te lijden gehad van de oorlogsjaren en kreeg na een grondige opknapbeurt weer de statige – nu witte – uitstraling van weleer. Waar u nu in de serre kunt genieten van een high tea bloeiden toen, in de weliswaar veel kleinere serre, de fuchsia’s die met veel toewijding door de toenmalige bewoner werden gekweekt.

Pas in 1971, toen de villa verkocht werd aan een voormalig hotelhoudster uit Apeldoorn, werd de band met de familie Van Holthe tot Echten verbroken. Deze al wat oudere dame heeft er ruim dertig jaar gewoond, met een huisgenoot en diens aapje, en later met haar echtgenoot. Samen maakten zij wandelingen naar de vijver in het bos achter de villa, het bos dat in vroeger tijden het domein was van de jonkheren en jonkvrouwen van Huize Echten.

Toen de eigenaar van Tea Time de witte villa in zijn bezit kreeg, had het pand enige jaren leeggestaan. Een grondige renovatie, die lange tijd in beslag nam, was noodzakelijk. Het prachtige resultaat daarvan kunt u nu met eigen ogen aanschouwen. Wees welkom in ‘de witte villa’, waar u de geneugten kunt proeven van ‘an English tea room’ op een historische plek in Drenthe: ‘Tea Time is always worth a visit!’

Met dank aan Huizenvertellingen, www.huizenvertellingen.nl


Terug naar
Impressie